Alkaline Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

alkaline
adj. alkalik, bazik
alkaline
Bilim bazik
alkaline
Medikal/Tıp Kalevi, alkalik.
alkaline
Biyoloji alkalik
alkaline phosphatase
Biyoloji alkalen fosfataz