Amibik Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

amibik
amoebic [Brit.], amebic, pertaining to or resembling an ameba (microscopic one-celled organism)
amibik dizanteri
amebic dysentery