Aminophyline Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

aminophyline
Medikal/Tıp Konjestif kalp yetersizliği, kardiyak ödem, astma gibi durumların tedavisinde kullanılan suda eriyen bir teofilin türevi.