Amplitude Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

amplitude
n. genişlik, bolluk, çokluk; genlik
amplitude
Bilim genlik
amplitude
Medikal/Tıp 1. Oynama genişliği; 2. Kan basıncında isstolik ve diastolik basınçlar arasındaki fark; 3. Dolgunluk (nabız).
amplitude
Biyoloji amplitüd
amplitude
Bilgisayar genlik
amplitude accommodation
Biyoloji gözün dinlenme,tam uyum durumları arasındaki kırıcılık farkı
amplitude analyser
Bilim genlik analizörü
amplitude distortion
Bilgisayar genlik bozunumu
amplitude fading
Bilgisayar genlik sonumlenmesi
amplitude frequency conversion
Bilgisayar genligin sikliga cevrilmesi
amplitude linearity
Bilgisayar genlik dogrusalligi
amplitude modulated oscillation
Bilgisayar genlik kiplenimli salinim
amplitude modulation
Bilgisayar genlik kiplenimi
amplitude non-linearity
Bilgisayar genlik dogrusalsizligi
amplitude of seismic motion
Bilim deprem hareketinin genliği