Angular Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

angular
adj. açısal, köşeli, açılı; çöp gibi (Argo), kemikleri sayılan; sevimsiz, soğuk
angular
Bilim açısal
angular
Biyoloji anguler
angular correlation
Bilim açısal bağıntı
angular cross section
Bilim açısal tesir kesiti
angular difference
Bilgisayar acisal fark
angular distribution
Bilim açısal dağılım
angular error
Bilgisayar acisal hata
angular frequency
Bilgisayar acisal siklik
angular modulation
Bilgisayar acisal kiplenim
angular momentum
Bilim açısal momentum
angular resolution
Bilgisayar acisal cozunurluk
angular spacing
Bilgisayar acisal aralik
angular velocity
Bilgisayar acisal hiz