Animal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

animal
n. hayvan
animal
adj. hayvansal, hayvanlarla ilgili
animal
Medikal/Tıp 1. Hayvan (canlı varlıkların iradi hareket ve duyarlık özelliği taşıyan grubu); 2. Havyanla ilgili, hayvana ait, hayvani. 3. zihin veya irade ile ilgili, 4. Kaba cismani, nefisle ilgili, bedeni.
animal kingdom
hayvanlar alemi
animal phobia
Biyoloji hayvan fobisi
animal physiology
Biyoloji hayvan fizyolojisi
animal world
hayvanlar alemi