Anisosphygmia Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

anisosphygmia
Medikal/Tıp nabız eşitsizliği (iki radyal arterde oldğu gibi bedenin simetrik damarlarında nabzın hacim, zaman veya kuvvet bakımından farklı olması).