Anlam Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

anlam
meaning, sense, point, explanation, acceptation, construction, content, denotation, effect, hang, import, inference, purport, purview, significance, significancy, signification, sound, strain, tenor
anlam belirsizliği
ambiguity
anlam çıkarma
illation
anlam çıkarmak
get a grip on, infer, judge, make out
anlam içerme
pregnancy
anlam ifade eden
significative
anlam ile ilgili
semantic
anlam sapması
out of context
anlam verememek
make nothing of
anlam vermek
make of

Türkçe Almanca Sözlük

anlam
Bedeutung [die], Sinn [der]
anlam bakımından
sinngemäss.
anlam çıkarmak
schließen
anlam verme
e Deutung.
anlam vermek
deuten, unterlegen.