Anterior Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

anterior
adj. öndeki, ön, önceki, evvelki
anterior
Medikal/Tıp Ön.
anterior
Biyoloji anterior
anterior chamber
Biyoloji ön kamara