Antibiotic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

antibiotic
n. antibiyotik
antibiotic
adj. antibiyotik
antibiotic
Medikal/Tıp Baterilerin üretemesine mani olan (ilaçlar), antibiyotikler.
antibiotic
Biyoloji antibiyotik