Apollon Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

Apollon
(Greek Mythology) Apollon, sun god and patron of music and poetry, son of Zeus and Leto, brother of Artemis (known as Apollo); Apollo