Apostolic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

apostolic
adj. apostoller ile ilgili, havariler ile ilgili
apostolic see
papalık makamı
apostolic succession
apostollerin bırbiri ardına gelmesi