Appellant Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

appellant
n. temyiz eden taraf, üst mahkemeye başvuran kimse
appellant
adj. temyize giden; üst mahkemeye başvuran