Appendix Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

appendix
n. ek, ilave, ek bölüm, apandis
appendix
Medikal/Tıp Körbarsağın solucanımsı uzantısı, apandis, apendiks.
appendix
Biyoloji uzantı