Apple Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

apple
n. elma
apple brandy
elma kanyağı
apple charlotte
elma pudingi
apple chart
seyyar satıcı arabası
apple dumpling
elmalı hamur tatlısı
apple fritters
elmalı börek
apple juice
elma suyu
apple of discord
anlaşmazlık konusu
apple of eye
gözbebeği
apple of the eye
n. gözbebeği
apple pie
n. elmalı tart, elmalı turta
apple pie order
düzenli olma, yerli yerinde olma
apple polisher
n. dalkavuk, yağcı
apple strudel
elmalı turta
apple tree
n. elma ağacı