Aquatic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

aquatic
adj. suda yaşayan, su
aquatic
suda yaşayan hayvan veya bitki
aquatic
Medikal/Tıp 1. Suya ait; 2. Suda yaşar.
aquatic plants
su bitkileri
aquatic sports
su sporları