Are There Sharks Or Other Dangerous Creatures In These Waters Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

are there sharks or other dangerous creatures in these waters
bu sularda köpekbalığı ya da tehlikeli balıklar var mı