Arithmetic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

arithmetic
n. aritmetik, hesap
arithmetic
adj. aritmetik, aritmetiksel
arithmetic logic unit
Bilgisayar aritmetik-mantik birimi
arithmetic mean
Bilgisayar aritmetik ortalama
arithmetic shift
Bilgisayar aritmetik kaydirma
arithmetic underflow
Bilgisayar aritmetik bombosalma