Array Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

array
n. düzen, sıra, diziliş, sergileme, gösteriş; jüri heyeti, jüri heyeti listesi, görkem; ihtişam, gösterişli kıyafet
array
v. sıralamak, sıraya dizmek; giydirmek, süslemek; çeki düzen vermek
array
Bilim dizi
array
Bilgisayar dizilim
array declaration
Bilgisayar dizilim bildirimi (program)
array directivity
Bilgisayar dizilim yonlulugu (anten)
array processor
Bilgisayar vektor islemcisi