Directive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

directive
n. yönerge, direktif, talimat
directive
adj. yol gösterici
directive
Bilgisayar bildirim