Discriminator Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

discriminator
Bilim ayırımcı,ayırt edici
discriminator
Bilgisayar ayirtac, ayirtac devresi
discriminator curve
Bilim ayırtetme eğrisi
discriminator, pulse height
Bilim ayırıcı, puls-yüksekliği
discriminator threshold value
Bilim ayırtetme eşik değeri