Disqualification Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

disqualification
n. diskalifiye, yetkisiz kılma, yetkisini alma; oyun dışı bırakma