Dogmatist Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dogmatist
n. dogmacı, iman eden kimse, inakçı
dogmatist
Medikal/Tıp 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).