Dose-Effect Curve Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dose-effect curve
Bilim doz-etki eğrisi