Dose-Effect Relation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dose-effect relation
Bilim doz-etki bağıntısı