Dose Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dose
n. doz, bir parça; cinsel hastalık kapma; kamışı kırma
dose
v. dozunu ayarlamak; belli ölçüde ilaç vermek; şaraba alkol katmak
dose
Bilim doz
dose
Medikal/Tıp 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.
dose
Biyoloji doz
dose commitment
Bilim doz yükü
dose constraint
Bilim doz tahtidi (sınırlaması)
dose distribution
Bilim doz dağılımı
dose-effect curve
Bilim doz-etki eğrisi
dose-effect relation
Bilim doz-etki bağıntısı
dose equivalent
Bilim doz eşdeğeri,eşdeğer doz
dose equivalent index
Bilim doz eşdeğeri indisi
dose equivalent indices
Bilim eşdeğer doz indisleri
dose equivalent rate
Bilim eşdeğer doz hızı,eşdeğer doz şiddeti
dose limits
Bilim doz limitleri,doz sınırları

Türkçe İngilizce Sözlük

döşe
Bilgisayar tile

Almanca Türkçe Sözlük

Dose
[die] kutu; tabaka; doz