Dot Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

dot
n. nokta, benek
dot
v. noktalamak, nokta koymak, beneklemek; dağıtmak; serpiştirmek; geçirmek (tokat, yumruk)
dot
Medikal/Tıp Ufak leke.
dot
Biyoloji benek
dot and dash
noktalar ve çizgiler, mors alfabesi
dot graphics
Bilgisayar benekli grafik
dot matrix
Bilgisayar nokta matris
dot matrix printer
Bilgisayar igneli yazici
dot pitch
Bilgisayar nokta sikligi
dot printer
Bilgisayar matris yazici
dot smb. one
geçirmek, koymak, yumruk atmak
dot the i's
açıklamak, iyice izah etmek