Drag Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

drag
n. tırmık, trol, tarak, kızak; engel; direnç; ağır hareket; el arabası, atlı araba; zahmetli şey; sıkıcı tip; aptal, geri zekâlı tip; etki; bir nefes; koku (av); kadın elbisesi (eşcinsel erkeğin giydiği)
drag
v. çekmek, sürüklemek, sürümek, sürünmek; ağırdan almak; ağ ile suyun dibini taramak, taramak; söz konusu etmek; bulaştırmak, sokmak; sürüncemede kalmak, geçmek bilmemek; durgunlaşmak; ağır tempoyla çalınmak
drag
Bilim sürükleme
drag along
sürüklemek
drag anchor
tarama demiri
drag and dropto
Bilgisayar surukleyip birakmak
drag away
sürüyerek götürmek, zorla götürmek, zorla ayırmak
drag behind
geride kalmak, geçmek bilmemek
drag chain
çarık zinciri (araba)
drag down
seviyesini düşürmek, alçaltmak, yıkmak, perişan etmek
drag in
v. içeri sürüklemek, zorlamak, zorla yaptırmak, söz konusu yapmak
drag on
sürüklenmek, sürüncemede kalmak, bitmek bilmemek, uzadıkça uzamak
drag one's feet
ayağını sürümek, ağırdan almak, işi yavaşlatmak
drag out
uzatmak, uzun tutmak, sızdırmak, ağzından lâf almak
drag out a miserable existence
sürünerek yaşamak