Draught Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

draught
n. cereyan, hava akımı; çekme, çekiş, ağ çekme, foroz; fıçıdan içki çekme, yudum, bir fırt; dama oyunu, müsvedde, taslak, tasarı
draught
taslağını çizmek, tasarlamak, tasarı hazırlamak, görevlendirmek, askere almak
draught animal
yük hayvanı, koşum hayvanı
draught beer
fıçı birası
draught board
satranç tahtası
draught excluder
cereyan önleyici
draught horse
koşum atı