Duplication Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

duplication
n. kopya, teksir
duplication
Medikal/Tıp 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.
duplication check
Bilgisayar ikizleyerek sinama