East Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

east
n. doğudaki bölüm, gündoğusu rüzgârı
east
adj. doğu, doğudaki, doğuya doğru olan, doğudan esen
east
adv. doğuya doğru
east
doğu, doğu ülkeleri
East End
londra'nın doğusu
east ender
londra'nın doğusunda yaşayan kimse
east indian oak
sac ağacı
east of
doğusunda
east side
manhattan'ın doğusunda kalan bölge