Educational Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

educational
adj. eğitici, eğitsel, eğitimle ilgili
educational background
öğrenim geçmişi
educational broadcast
Bilgisayar egitim yayini
educational level
eğitim düzeyi
educational misery
eğitim boşluğu
educational software
Bilgisayar egitim yazilimi