Effective Dose Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

effective dose
Bilim etkin doz
effective dose equivalent
Bilim etkın doz eşdeğeri,etkin eşdeğer doz
effective dose equivalent commitment
Bilim etkin doz eşdeğeri yükü,etkin eşdeğer doz yükü