Effective Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

effective
adj. etkili, etkileyici, tesirli, etkin, etken; geçerli, verimli, yürürlükte olan, efektif
effective
Medikal/Tıp Etkili, tesirli.
effective
Biyoloji efektif
effective address
Bilgisayar gecerli adres
effective area
Bilgisayar etkin alan
effective atomic wright
Bilim etkin atom ağırlığı
effective bandwidth
Bilgisayar yararli bantgenisligi
effective cross-section
Bilim etkin tesir kesiti
effective cut-off frquency
Bilgisayar etkin kesim frekansi
effective delayed neutron fraction
Bilim etkin gecikmiş nötron kesri
effective dose
Bilim etkin doz
effective dose equivalent
Bilim etkın doz eşdeğeri,etkin eşdeğer doz
effective dose equivalent commitment
Bilim etkin doz eşdeğeri yükü,etkin eşdeğer doz yükü
effective focus size
Bilim etkin odak boyutu
effective gamma content
Bilim etkin gama içeriği