Effectiveness Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

effectiveness
n. etkileyicilik, etki; geçerlilik, itibar, geçerlik
effectiveness
Bilim etkinlik,bağıl biyolojik etkinlik
effectiveness
Medikal/Tıp Etkililik, müessiriyet.
effectiveness
Biyoloji etkililik
effectiveness
Bilgisayar etkinlik