Efficient Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

efficient
adj. işgüzar, yeterli; ehliyetli; etkili, verimli; becerikli; rasyonel
efficient
Bilim verimli
efficient cause
etkileyici neden