Efsanelerin Geleneklerden Kaynaklandığı Teorisi Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

efsanelerin geleneklerden kaynaklandığı teorisi
euhemerism