Elastic Scattering Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

elastic scattering
Bilim elastik çarpışma,esnek saçılma
elastic scattering cross section
Bilim esnek saçılma tesir kesiti,esnek saçılma kesiti