Elde Etmeye Çalışmak Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

elde etmeye çalışmak
try to get, jockey for, make a bid for, bid, woo