Elementary Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

elementary
adj. temel, asıl, ilkel; basit, saf; doğa güçleri ile ilgili; başlangıç, ilk
elementary
Medikal/Tıp Sade, tek elementten ibaret
elementary
Bilgisayar ilkel temel,  ogesel
elementary charge
Bilim elemanter yük
elementary education
ilköğretim, temel öğretim
elementary operations
Bilgisayar temel islemler
elementary particle
Bilim elemanter parçacık,temel parçacık
elementary school
ilkokul, ilk ve ortaokul