Elle Kelimesinin İngilizcesi ve Türkçesi

Türkçe İngilizce Sözlük

elle
by hand, manually, by using the hand
elle balık yakalamak
guddle
elle besleme
Bilgisayar manual feed
elle beslenen dana
poddy
elle çalışan
hand operated
elle muayene
palpation
elle muayene etmek
palpate
elle örnek alma
grab sampling
elle rahatsız etmek
molest
elle sarkıntılık etmek
be all over smb.
elle tutulabilir
within one's grasp
elle tutulamaz
impalpable
elle tutulmaz
intangible
elle tutulur
tangible, concrete, palpable, tactile, tactual, acceptable
elle tutulur olma
palpability

Almanca Türkçe Sözlük

Elle
[die] endaze, arşın; dirsek kemiği

Türkçe Almanca Sözlük

elle çalışmak
hantieren.
elle dokunmak
tasten.
elle yoklamak
anfühlen, betasten
elle yönetmek
handhaben.