Emanation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

emanation
n. ortaya çıkma, sızıntı, çıkan şey, fışkırma, radyoaktif gaz
emanation
Medikal/Tıp Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.