Endogamy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

endogamy
n. endogami, içerden evlenme, aile içi evlilik
endogamy
Medikal/Tıp 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.