Enter Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

enter
v. girmek, giriş yapmak, girmek [bilg.], içeriye girmek, içeri girmek; katılmak; kaydolmak, yazılmak, kaydetmek, yazmak, sokmak; gümrük beyanında bulunmak; sahneye çıkmak
enter
Medikal/Tıp Barsak anlamına önek.
enter a hospital
hastaneye yatmak
enter a protest
v. protesto etmek
enter an action
dava açmak
enter data (to)
Bilgisayar veri girmek
enter in the book
deftere işlemek
enter into
v. girmek, kaydolmak, katılmak, girişmek, başlamak, duygularına katılmak, rol oynamak
enter into an agreement with smb
anlaşma yapmak
enter into particulars
ayrıntılara girmek
enter into rivalry with
rekabete girişmek, rekabet etmek
enter into the spirit
ruhunu okumak, ruhunu anlamak
enter key
Bilgisayar gir tusu
enter on
almak, konmak, girmek, başlamak, girişmek, dönüm noktasına gelmek
enter on an inheritance
mirasa konmak