Environmental Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

environmental
adj. çevresel, çevre
environmental
Biyoloji çevresel
environmental independence
Bilim çevreden bağımsızlık
environmental pollution
çevre kirliliği
environmental studies
çevrebilim