Epidural Anesthesia Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

epidural anesthesia
Biyoloji epidural anestezi