Equivalent Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

equivalent
n. bedel, karşılık, eşitlik
equivalent
adj. eşit, denk, eşdeğer
equivalent
Medikal/Tıp Eşit, müsavi.
equivalent
Biyoloji eşdeğer
equivalent dose
Bilim eşdeğer doz
equivalent matrices
Bilgisayar esdeger matrisler
equivalent network
Bilgisayar esdeger devre
equivalent penetrameter sensitivty
Bilim eşdeğer penetremetre
equivalent radiation energy
Bilim eşdeğer radyasyon enerjisi