Eşlik Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

eşlik
companionship, company, attendance, accompaniment, convoy, waiting, equality
eşlik
Bilgisayar parity
eşlik biti
Bilgisayar parity bit
eşlik eden
accompanying, in waiting, attendant, concomitant
eşlik eden kimse
attendant, accompanist
eşlik edenler
retinue
eşlik etme
concomitance, escort
eşlik etmek
accompany, keep smb. company, come along, go along, escort, go with, walk, attend, companion, consort, convoy, herd, wait on, wait upon

Türkçe Almanca Sözlük

eşlik
Begleitung [die], Geleit [das]
eşlik etmek
begleiten, geleiten, mitgehen, mitkommen