Ethylenediamine Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ethylenediamine
Medikal/Tıp Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.