Ethyltryptamine Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ethyltryptamine
Medikal/Tıp Mono amino oksidaz inhibitörü.